Новини

Информация за сключен административен договор

Информация за сключен административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0280-C01 за изпълнение на Проект с наименование "Подобряване на производствения капацитет в "ЕКО - БОТЪЛС" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Вижте пълния документ и съобщение тук

Свържете се с нас