Новини

Тръжна документация

Тръжна документация за избор на изпълнител с публична покана с предмет “Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции:
Обособена позиция 1: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична издувна машина за ПЕТ бутилки - 1 брой
Обособена позиция 2: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пълначна машина - триблок (блок за изплакване, пълначен и затварачен блок) - 1 брой
Обособена позиция 3: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична етикетираща машина - 1 брой
Обособена позиция 4: Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматична машина за опаковане на палети със стреч фолио - 1 брой”
в рамките на реализацията на Проект № BG16RFOP002-2.040-0280 "Подобряване на производствения капацитет в "ЕКО - БОТЪЛС" ЕООД", финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.

Свалете документацията тук

Свържете се с нас