Новини

Преминахме към зелена енергия

Интересeн факт за производството на вода PREDELA - фабриката ни използва еко енергия от собствена фотоволтаична централа. Централа е съставена от система, която превръща слънчевата светлина в електрическа енергия. Или с по-прости думи - разположeните слънчеви панели на покрива на цялата сграда, произвеждат еко енергия с помощта на слънчевата светлина. Енергията, генерирана с фотоволтаични системи отдавна се счита за чиста и възобновяема енергия. Оправдаваме отново името си "EКО БОТЪЛС".

Свържете се с нас