Новини

Документация за избор на изпълнител с публична покана

с предмет:“Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Автоматизиран

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична поканa

с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА

Повече

Процедура за избор на изпълнител с публична поканa

с предмет: "Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на Пълначна машина

Повече

Информация за сключен договор за финансиране

№ BG-RRP-3.004-1762-C01 за изпълнение на предложение за изпълнение на инвестиция с наименование


Повече

Информация за сключен административен договор

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.089-3375-C01 за

Повече

Всяка капка е от значение

Замисляли ли сте колко вода ни е необходима всеки ден? Не само за пиене, но и за проготвянето на храна, както и производството на дрехите, който носим

Повече

Подкрепяме българския спорт

ПРЕДЕЛА е официален партньор на Българската Федерация по Лека Атлетика и през годините сме оказвали безрезервна подкрепа към българския олимпийски спорт.

Повече

Преминахме към зелена енергия

Фабриката ни използва еко енергия от собствена фотоволтаична централа. Централа е съставена от система, която превръща слънчевата светлина в електрическа енергия.

Повече

Ползите от състава на Предела

Флуорът (F) в малки количества възпрепятства образуването на камъни и песъчинки в бъбреците. Сулфатите (SO4) са важни за поддържането на жизнени, гъвкави клетки,

Повече

Тръжна документация

За избор на изпълнител с публична покана с предмет “Избор на изпълнител за доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на ДМА в обособени позиции:

Повече

Информация за сключен административен договор

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0280-C01 за

Повече

Документация за избор

на изпълнител с предмет : "Закупуване на Пълначна машина – Триблок (блок за изплакване, пълначен и затварачен блок) за газирани и спокойни напитки и вода”

Повече

Подобряване на производствения капацитет

в "Еко-Ботълс" ЕООД”, финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020

Повече

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Повече

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Повече

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД, в качеството си на Бенефициент по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“

Повече

Иновации и конкурентоспособност

„ЕКО БОТЪЛС“ ЕООД изпълнява проект „Повишаване енергийната ефективност и конкурентоспособността на „Еко Ботълс“ ЕООД“

Повече